Conexio consulting

İspanya'da

Havacılık ve Uzay

İspanya’daki havacılık ve uzay sektörünün kökeni 1920’lerdeki askeri sanayinin gelişimine dayanmakta olup, daha sonra İspanya’nın havacılık bileşenleri tedarikçisi olarak önemli bir rol oynadığı İkinci Dünya Savaşı tarafından desteklenmiştir. 1960’larda Guipúzcoa Araştırma ve Teknik Çalışmalar Merkezi kurulmuş ve ülke sektördeki ilk Ar-Ge adımlarını atmıştır. 80’li yıllarda büyük OEM’ler İspanya’da faaliyetlerini geliştirmeye başlamış ve bu da İspanyol yan sanayisine ivme kazandırmıştır.

İspanya’daki havacılık ve uzay sektörü, satış hacmi (11.500 milyon Euro’dan fazla) ve çalışan sayısı (50.000) bakımından Avrupa’da 5. sırada yer almakta, yıllık önemli bir büyüme göstermekte ve sektör cirosunun %10’u kadar Ar-Ge yatırımı yapmaktadır. İspanya ekonomisi için bu sektör, Ar-Ge yatırımlarındaki önemi ve diğer sektörler üzerindeki etkisi, yüksek kaliteli istihdam yaratması ve ülkenin toplam ihracatı üzerindeki etkisi gibi farklı nedenlerden dolayı stratejik bir sektördür. İspanya’nın endüstriyel GSYH’sinin yaklaşık %10’unu temsil etmektedir.

spanyol şirketleri arasında askeri nakliye uçakları, düşük basınçlı türbinler, bakım hizmeti şirketleri, uçak içi yakıt ikmali ve uzay görevleri için bileşen üreticileri, kompozit malzemeden hava yapıları ve hava trafik yönetim sistemleri üreticileri bulunmaktadır. Ayrıca İspanyol endüstrisi, Avrupa’nın başlıca markalarının hem sivil hem de askeri havacılık alanındaki gelişmelerine katılmaktadır. İspanya aynı zamanda ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı) bir üyesidir ve ana programlarına katılmaktadır.

sector aeroespacial turquía, havacılık sektörü Türkiye
turquía sectores, turizm sektörü Türkiye

Sektör, yüksek uzmanlaşma düzeyi ve ileri teknolojilerde yenilikçi çözümler geliştirme becerisiyle farklılaşmaktadır. Pandemi sırasında kilit pazarlardaki talep düşüşüne rağmen sektör, inovasyonu ve şirketler arasındaki işbirliğine dayalı projeleri destekleyerek yeni zorluklara uyum sağlayabilmiştir.

Merkezi Sevilla’da bulunan İspanya Uzay Ajansı, uzay araştırmalarını ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri teşvik etmeyi ve ulusal sanayiyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. “Temiz Havacılık” programları (Avrupa Birliği tarafından finanse edilen) temiz ve verimli teknolojileri ve Eurodrone veya Avrupa FCAS savaş uçağı gibi projeleri teşvik etmektedir. Buna ek olarak, İspanyol hükümetinin Stratejik Ekonomik İyileşme ve Dönüşüm Projelerinden (PERTE) biri de havacılık ve uzay endüstrisine yöneliktir ve bu endüstri için yeni teşvikler sağlayacaktır.

CONEXIO, 2011 yılından bu yana şirketlerin hizmetine uzmanlığını ve deneyimini sunmakta, yeni ürünleri pazara tanıtmakta, yatırım projeleri geliştirmekte, şirketleri 48 milyon müşteriyle buluşturmakta ve başarılara teşvik etmektedir.

Bu sektör hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.