Conexio consulting

İspanya'da

İlaç

İspanya’daki ilaç pazarı 25 milyar dolar civarındadır ve yıllık büyüme tahmini %1’e yakındır. Büyüme, biyoteknoloji sektörünün konsolidasyonu, devlet desteği, inovasyonu teşvik eden bir altyapı, yüksek nitelikli işgücünün mevcudiyeti ve elverişli beşeri sermaye maliyet-fayda oranı tarafından yönlendirilmektedir. Yaşlanan nüfus, İspanyol sağlık sektörünün canlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Global Data’ya göre, İspanyol hükümetinin Ar-Ge harcamaları için vergi teşvikleri getirmesi, önceki yıllardaki kemer sıkma önlemlerinin etkisini hafifletmiş ve sonuç olarak ilaç endüstrisi kaybedilenin bir kısmını geri kazanmıştır. spanyol hükümetinin, eczacıların en ucuz ilacı verebilmeleri için ikame edilebilir ürün havuzlarını homojenleştirmeyi ve ilaç şirketlerinin ilaç fiyatlarını referans fiyatların altına düşürmeleri için var olan iki yıllık süreyi kaldırmayı içeren fiyat sınırlama önlemlerini uygulamaya koymasının ardından, eczacılar mevcut en ucuz ilacı vermek zorunda kalmıştır.

sector farmacéutico españa, ilaç sektörü ispanya
abrir negocio en turquía

İspanyol ilaç endüstrisi, güçlü bir Ar-Ge tabanı oluşturmaya yardımcı olan vergi teşvikleri ile teşvik edilen Ar-Ge’ye yılda 1,2 ila 1,5 milyar dolar arasında yatırım yapmaktadır. Yenilikçi ilaçlara olan talebin yerel ilaç pazarını canlandırmaya yardımcı olması bekleniyor. Hükümet ayrıca kamu hastaneleri tarafından sağlanan hizmetlerin Ulusal Sağlık Sistemi ile entegre edilmesi için elektronik klinik kayıtların uygulanmasına, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına yatırım yapmaktadır. E-sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesi, hastaların randevularını ve reçetelerini online olarak alabilmelerini sağlayarak erişimi iyileştirecek ve böylece sağlık sektörünü canlandıracaktır.

CONEXIO, 2011 yılından bu yana şirketlerin hizmetine uzmanlığını ve deneyimini sunmakta, yeni ürünleri pazara tanıtmakta, yatırım projeleri geliştirmekte, şirketleri 48 milyon müşteriyle buluşturmakta ve başarılara teşvik etmektedir.

Bu sektör hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.