Conexio consulting

Türkiye'de

BİT'ler

Türkiye’de mobil hat abone sayısı 74 milyon civarındadır. Telekomünikasyon şirketlerinin ana gelir kaynağı olan veri trafiği ve geniş bant veri bağlantısı abone sayısında son 10 yılda sürekli bir artış görülmüştür ve dünya ortalamasından daha hızlı büyümesi beklenmektedir.

Hükümetin Türkiye’de sektöre yönelik hedefleri şunlardır:

  • Sektörün GSYİH içindeki payının %2,9’dan %8’e çıkarmak
  • Dijital dönüşümde ilk 10 ülkeden biri olmak
  • Nüfusun %80’inin dijital okuryazar olması
  • Sektördeki şirket sayısının 5.500’e, çalışan sayısının 65.000’e ve ihracatın 10 milyar ABD dolarına çıkarmak
  • BİT sektörünün büyüklüğünün 160 milyar USD’ye yükseltmek lmesi ve pazarın her yıl yaklaşık %15 büyütmek
  • Ar-Ge harcamalarının mevcut %1’den %3’e çıkarılması.

Bu sektörde Ar-Ge’ye yapılan yıllık yatırım 6 milyar doları aşmaktadır.

CONEXIO, 2011 yılından bu yana Türkiye’de şirketlerin hizmetine güvenlik ve uzmanlık sunmakta, ürünleri Türkiye pazarına tanıtmakta, yatırım projeleri geliştirmekte, şirketleri 85 milyon müşteriyle buluşturmakta ve başarılarını artırmaktadır.

Bu sektör hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

TICs Turquía, BİT Türkiye