Conexio consulting

Türkiye'de

Enerji

Bugün Türkiye’deki enerji sektörü, ülkedeki en ilgi çekici iş fırsatlarından birini temsil etmektedir. Türk hükümeti tarafından son on yılda gerçekleştirilen özelleştirme ve serbestleştirme süreci, güçlü bir yasal çerçeve ve artan iç talep ile birlikte Türkiye’yi yatırımcılar için kilit bir ülke haline getirmiştir.

Türk dağıtım şirketi TEİAŞ, önümüzdeki 7 yıl için yıllık %6’lık bir talep artışı öngörmektedir. Bu tahmin demografik büyümeye, kentsel alanlardaki nüfusun gelişimine ve sanayi üretiminde beklenen artışa dayanmaktadır.

Öte yandan, Türkiye elektrik üretim piyasası dünyanın en hızlı büyüyen piyasalarından biridir. Son 7 yılda toplam kurulu kapasite %25 oranında artmıştır. Elektrik üretimi hidroelektrik ve gaz santrallerinden oluşmakla beraber bunu kömür, rüzgar ve güneş fotovoltaik santralleri izlemektedir. Bunlara ek olarak, öz tüketim lisansı olmayan pazar da hızla büyümeye devam etmektedir Rüzgâr ve güneş enerjisine uygunluğu nedeniyle Türkiye, son 3 yılda kurulu kapasite açısından üst sıralara yükselmiştir. Enerji kullanımı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sıralamasına göre Türkiye şu anda 111 ülke arasında 15. sırada yer almaktadır.

CONEXIO, 2011 yılından bu yana Türkiye’de şirketlerin hizmetine güvenlik ve uzmanlık sunmakta, ürünleri Türkiye pazarına tanıtmakta, yatırım projeleri geliştirmekte, şirketleri 85 milyon müşteriyle buluşturmakta ve başarılarını artırmaktadır.

Bu sektör hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

energía en turquía, Türkiye'de enerji