Conexio consulting

Türkiye'de

Tekstil

Türk tekstil sektörünün kökeni 16. ve 17. yüzyıllardaki Osmanlı dönemine kadar uzanmakta olup, mevcut Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar tüm ulusal sanayi bu sektöre odaklanmış, ardından gelişimi 20. yüzyıla kadar, özellikle 1923 ve 1962 yılları arasında devam etmiştir. Temel bir malzeme olan pamuk üretiminin artması, sonraki yıllarda sektörün gelişimine kararlı bir şekilde katkıda bulunmuştur.

80’li yıllarda sektör dış dünyaya açılarak uluslararasılaşma yolunda bir dönüm noktasını temsil etmiş, 90’lı yıllarda toplam ulusal ihracatın %9,3’üne ulaşmış ve bugüne kadar büyümesini sürdürmüştür.

Sektördeki şirketlerin büyük çoğunluğu orta ölçekli olup, sermaye yoğun bir endüstride yer almaktadır. Türk tekstil ihracat sektörünü kapsayan şirketler ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Denizli, Bursa, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yoğunlaşmıştır.

Genel olarak Asyalı ve özellikle Çinli şirketlerin fiyat rekabeti nedeniyle, Türk tekstil endüstrisi son yıllarda katma değeri ve kalitesi yüksek ürünler sunmaya ve Avrupa pazarları gibi önemli pazarlarda görülmeye başlayan markalar geliştirmeye odaklanmıştır.

Türkiye, tekstil ürünleri ihracatında dünyada üçüncü, Avrupa’nın ise ikinci büyük ihracatçısı olup, toplamın %49’unu AB’ye ihraç etmektedir. ikinci pazarı eski Sovyet cumhuriyetleridir.

Turkish market
innovation in turkey

Sektörün başlıca avantajları şunlardır:

  • Yüksek kaliteli hammadde
  • Özellikle AB olmak üzere ana pazarlara büyük yakınlık
  • Nispeten düşük işgücü maliyeti
  • Nitelikli işgücü
  • Liberal ticaret politikaları
  • İyi gelişmiş işleme endüstrisi
  • AB ve diğer ana pazarlarla serbest ticaret anlaşması

Tüm bunlar, Türk tekstil sektörünü, sektörde uzun yıllara dayanan deneyime ve nispeten düşük maliyetlere sahip Türk şirketleriyle işbirliği anlaşmaları aramak için çok ilginç kılıyor.

CONEXIO, 2011 yılından bu yana Türkiye’de şirketlerin hizmetine güvenlik ve uzmanlık sunmakta, ürünleri Türkiye pazarına tanıtmakta, yatırım projeleri geliştirmekte, şirketleri 85 milyon müşteriyle buluşturmakta ve başarılarını artırmaktadır.

Bu sektör hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.