Conexio consulting

İspanya ve etki alanı

España y área de influencia, ispanya da şirket açmak

Yaklaşık 48 milyonluk nüfusuyla İspanya, GSYİH açısından 13. sırada yer alan dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden biridir. Ayrıca “Dünya Yatırım Raporu “na göre Doğrudan Yabancı Yatırımın en büyük 10 alıcısından biridir. İspanya’nın cazibesi sadece iç pazarında değil, aynı zamanda yakın ekonomik ilişkiler içinde olduğu etki alanındaki ülkelerde de yatmaktadır: Avrupa, Kuzey Afrika, Akdeniz ülkeleri ve Latin Amerika, tüm bu ülkelere açılan bir kapıdır.

İspanya geleneksel olarak bir tarım ülkesidir ve Batı Avrupa’daki en büyük üreticilerden biri olmaya devam etmektedir, ancak 1950’lerden bu yana sanayi ve daha sonra hizmet sektörü önem kazanmaktadır. Şu anda GSYH’nin yaklaşık %74,6’sı hizmet sektörüne, %16,9’u sanayiye, %5,6’sı inşaata ve %2,9’u tarıma aittir.

Uluslararası ticaret ve yabancı yatırımlardaki güçlü büyüme nedeniyle İspanya dünyanın en uluslararasılaşmış ülkelerinden biri haline gelmiştir. Mal ticaretinde İspanya dünyanın en büyük 18. ihracatçısı ve en büyük 14. ithalatçısı, hizmet ticaretinde ise dünyanın en büyük 8. ihracatçısı ve en büyük 14. ithalatçısıdır.

İspanyol şirketleri için ana pazarlar Avrupa Birliği ve Latin Amerika’dır; Latin Amerika, 20 ülkeyle paylaştığı dil de dahil olmak üzere güçlü kültürel bağlara sahiptir.

emprender en turquía desde España

Latin Amerika ülkeleri sadece sosyal ve kültürel yönleriyle değil, aynı zamanda ekonomi politikaları nedeniyle de çok çeşitlidir. Yaklaşık 660 milyonluk bir nüfusa sahip olan Latin Amerika’nın ekonomileri, en büyükleri Brezilya, Meksika ve Arjantin olmak üzere, dünya GSYİH’sinin %8’ini oluşturmaktadır. Kişi başına düşen GSYİH açısından en gelişmiş ekonomiler Şili, Arjantin ve Uruguay’dır. Tarımın en büyük ağırlığa sahip olduğu ülkeler Paraguay (%55), Arjantin (%27) ve Brezilya (%20) olup, sonuncusu dünyanın en büyük kahve, portakal ve şeker kamışı üreticisidir. En önemli sektörlerden biri olan petrol ve gaz Venezuela’nın ihracatının %63’ünü, Ekvator’un %46’sını, Kolombiya’nın %40’ını ve Bolivya’nın %37’sini oluşturmaktadır. Madencilik sektöründe Şili dünyanın en büyük bakır, lityum ve iyot üreticisi, Peru ise dünyanın en büyük gümüş üreticisidir. Meksika’da ekonominin ana itici gücü, GSYH’nin %37’sini oluşturan imalat sektörüdür. Buna karşılık, Panama ve Kosta Rika ağırlıklı olarak hizmete dayalı ekonomilerdir. Latin Amerika’da yabancı yatırım alan en büyük ekonomiler Brezilya, Meksika ve Şili olup, ABD ve Avrupa başlıca yatırımcılardır.

España y área de influencia, ispanya da şirket açmak

Avrupa Birliği ise 500 milyonun üzerinde bir nüfusa ve yaklaşık 15 trilyon Euro’luk bir GSYİH’ya sahiptir. Uluslararası pazar payı açısından (Çin’den sonra ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önce) ikinci en büyük siyasi oluşumdur. AB’de GSYİH açısından en büyük sektör hizmet sektörü olup, bunu sanayi sektörü izlemektedir. Bu sektör içerisinde çelik ve metalürji, sermaye malları, otomobil, havacılık, gemi yapımı, uzay ve giderek önemi artan ileri teknolojilerle ilgili endüstriler büyük önem taşımaktadır.

İspanya’nın yatırım ihtiyaçları ve tüm bu ülkelerle olan yakın ilişkisi, onu bu pazarlara girmek için en iyi platform haline getirmektedir.

CONEXIO, 2011 yılından bu yana İspanya’daki güvenliği ve deneyimi müşterilerimizin hizmetine sunmakta, İspanya pazarına ürünler sunmakta, yatırım projeleri geliştirmekte, şirketleri 48 milyon müşteriyle buluşturmakta ve başarılarını artırmaktadır.

İspanya pazarı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

España y área de influencia, ispanya da şirket açmak