Conexio consulting

Türkiye ve etki alanı

Tuquía y área de influencia, Türkiye ve etki alanı

Türkiye sadece dünyanın en büyük 20. ekonomisi değil, aynı zamanda bölgesel bir güç olma yolunda da uzun bir yol kat etmiş, GSYH’sini üç katına çıkararak nominal değer olarak Hollanda ve İsviçre gibi ülkelere ulaşmıştır.

Ülkenin Asya ve Avrupa arasında stratejik bir konuma sahip olması, Orta Asya cumhuriyetleriyle ticaret kanallarının açılması ve bu cumhuriyetlerle paylaştığı kültürel ve dilsel bağlar, Türkiye’yi bölgeye açılan bir kapı ve Avrupa pazarlarına açılan önemli bir köprü haline getirmiştir. Bu avantajlar, Türkiye’nin köklü girişimcilik ve iş kültürüyle birleşerek, şirketlerinin Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve İran gibi ülkelerde hakim konuma gelmesini sağlamıştır.

Türkiye, %45’i 30 yaşın altında olan 85 milyonu aşkın nüfusuyla ekonominin ana motoru olan genç ve dinamik bir pazardır.

Tuquía y área de influencia, Türkiye ve etki alanı

Siyasi açıdan Türkiye 1923’ten bu yana laik demokratik bir cumhuriyettir. Neredeyse son yüzyılda istikrar hakim olmuş ve bu durum OECD’nin rekor ekonomik büyümesiyle birleşerek Türkiye’yi bölgenin önde gelen doğrudan yabancı yatırım alıcılarından biri haline getirmiştir.

Önemli pazarlara (Avrupa, eski Sovyet cumhuriyetleri, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika) coğrafi yakınlığı ve hepsiyle olan kültürel bağlarının yanı sıra gelişmekte olan bir pazar olarak statüsü göz önüne alındığında, ihracat, yatırım ve tedarik için en cazip yerlerden biridir.

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçası olan tüm ülkelerle (eski Yugoslavya ve Doğu Avrupa ülkeleri, Avrupa, eski Sovyet cumhuriyetleri ve Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika) olan tarihi bağları nedeniyle bölgede her zaman büyük bir siyasi ve ekonomik etkiye sahip olmuştur. Makedonya, Bosna, Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran ve Irak gibi çok çeşitli ülkeler Türkiye’nin etki alanının bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin yatırım ihtiyaçları ve tüm bu ülkelerle olan yakın ilişkileri, Türkiye’yi bu pazarlara girmek için en iyi platform haline getirmektedir.

Türkiye’nin 1996 yılından bu yana Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması, 22 serbest ticaret anlaşması ve 36 ülke ile de ticaret anlaşması görüşmeleri devam etmektedir.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şirketlere KDV muafiyeti, şirketlerin sosyal güvenlik katkı paylarında indirim, gümrük vergilerinden muafiyet, vergi indirimleri ve mali destek gibi çeşitli yatırım yardımları sağlamaktadır.

CONEXIO, 2011 yılından bu yana Türkiye’de şirketlerin hizmetine güvenlik ve uzmanlık sunmakta, ürünleri Türkiye pazarına tanıtmakta, yatırım projeleri geliştirmekte, şirketleri 85 milyon müşteriyle buluşturmakta ve başarılarını artırmaktadır.

Türkiye pazarı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

establecer tu empresa en turquía, Türkiye'de bir şirket kurmak