Conexio consulting

Türkiye'de

Sağlık

Türkiye’deki tıp ve sağlık sektörü, 85 milyonu aşkın nüfusu, yıllık %1,28’lik nüfus artışı ve %10’luk 65 yaş üstü nüfusu tarafından yönlendirilmektedir. Sağlık hizmetlerinin en büyük sağlayıcıları Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Özel Sektördür.

Sağlık Bakanlığı ulusal sağlık politikasını planlamaktadır ve sağlık hizmetlerinin en büyük sağlayıcısıdır. Sistem 240.000 yatak kapasitesine sahiptir ve GSYH’nin %4,5’i oranında bir gideri temsil etmektedir. Bu da kişi başına yıllık 1.267 ABD doları gider anlamına gelmektedir. Özel sigorta toplam harcamaların %2,6’sını oluşturmaktadır.

Türkiye’de yaklaşık 900 kamu hastanesi, 600 civarında özel hastane ve 68 üniversite hastanesi bulunmaktadır. Son 10 yılda yeni hastanelere yapılan yatırım 16.000 milyon dolar olup, KÖİ modeli kapsamında 18 yeni hastane inşa edilmiştir.

Türkiye, çoğunluğu Arap ülkelerinden olmak üzere yılda 1,3 milyon sağlık turisti ağırlamaktadır. Sıhhi ürünler pazarı yılda yaklaşık 2.000 milyon dolardır ve yıllık büyüme oranı %8’dir. Ülke, tıp sektörüne uygulanan teknolojiler konusunda büyük çaba sarf etmektedir. Bunlar; elektronik tıbbi kayıtlar, elektronik reçeteler, mobil uygulamalar ve kırsal alanlarda teletıp ve benzerleridir.

sector médico turquía, Türkiye'de medikal sektörü
businesses in turkey

Tıbbi cihazlara ilişkin düzenlemeler AB düzenlemelerine dayanmaktadır (ithalatta CE işareti). Türkiye’de yaklaşık 1.000 tıbbi cihaz üreticisi ve 2.500 ithalatçı bulunmaktadır. İthal edilen ürünlerin üretici tarafından veya ülkede yerleşik bir distribütör aracılığıyla tescil edilmesi gerekmektedir. İthal edilen ürün ve hizmetler arasında gelişmiş tıbbi ekipmanlar, sanal bakım çözümleri, gelişmiş ön tarama ve teşhis cihazları, gelişmiş bakım noktası cihazları, kanser tedavi cihazları, yara tedavi cihazları, robotik teknolojileri kullanan cerrahi cihazlar, dişçilik ekipmanları, radyoterapi ve onkoloji sistemleri, robotik cerrahi ekipmanları ve özellikle kritik karar alma süreçleri için sağlık bilişim çözümleri yer almaktadır.

CONEXIO, 2011 yılından bu yana Türkiye’de deneyimini ve uzmanlığını şirketlerin hizmetine sunmakta, ürünleri Türkiye pazarına tanıtmakta ış, yatırım projeleri geliştirmekte, şirketleri 85 milyon müşteriyle buluşturmakta ve başarılarını arttırmaktadır.

Bu sektör hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.